DeO3

02/06/2021

DeO3

Chứa hoạt chất bề mặt phân tán nhanh đưa Yucca Schigera đến mọi trị trí trong ao nuôi một cách nhanh nhất.

  • Cấp cứu tôm nổi đầu do khí độc, tảo tàn, thiếu Oxy cục bộ
  • Chống sốc, giảm stress khi thời tiết thay đổi hoặc do sử dụng hoá chất.

Thành phần:

  • Saponin (từ 100% bột cây Yucca schidigera)(min)                                  2%
  • Chất hoạt động bề mặt (SLS)                                                                  3%
  • Chất đệm (Propylen Glycol) vừa đủ                                                       100%

Công dụng:

  • Hấp thu các khí độc NH3, chống sốc, cấp cứu nổi đầu trong nuôi thuỷ sản
  • Cải thiện chất lượng nước ao nuôi

Hướng dẫn sử dụng:

  • Tước khi thả giống 30 phút, tăng tỷ lệ sống, bám đáy tốt: sử dụng 300 – 500ml/1.600m3
  • Định kỳ trong quá trình nuôi, giảm sự tác động của khí độc ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôm, cá: sử dụng 150 – 200ml/1.600m3.
  • Xử lý làm giảm khí độc NH3, H2S: sử dụng 350 – 500ml/1.600m3

Tâm Việt hợp  tác và phát triển.

BÌNH LUẬN

Bài viết khác

X