Viba Clear

02/06/2021

 

Viba Clear

Diệt khuẩn phổ rộng chuyên dùng xử lý trước khi thả giống, xử lý nước ao lắng thay thế ChLorine, TTCA.

- DIỆT KHUẨN và VIRUS

- DIỆT NẤM, DIỆT KÝ SINH TRÙNG

- DIỆT TẢO ĐỘC

- ĐÁNH BAY BIO FILM

- Viba Clear là dạng thuốt sát trùng phổ rộng được sử dụng chủ yếu trong xữ lý nước ao lắng và xử lý diệt khuẩn và mầm bệnh trước khi thả tôm, mang lại hiệu quả cao trong việc xữ lý mầm bệnh do vi khuẩn, vi rus, nấm, ký sinh trùng và Bio flim, thân thiện với môi trường an toàn cho sức khoẻ con người và vật nuôi.

Thành phần:

  • Triple salte (Potassium peroxymonosulfate)                              150g
  • Malic Acid                                                                                    30g
  • Acid Boric                                                                                    50g
  • Sodium Chloride                                                                           5g
  • Chất đệm vừa đủ                                                                         1kg

Công dụng:

Tiêu diệt vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng gây bệnh trong ao nuôi trồng thuỷ sản tô, cá, hiệu quả có, không để lại tồn lưu.

Dùng xữ lý nước tiêu diệt mầm bệnh trước khi thả tôm và ao lắng, ao sẳn sàng.

Hướng dẫn sử dụng:

- Xữ lý diệt khuẩn, virus xuất hiện trong ao nuôi: sử dụng 0,5kg/1.600m3 nước

- Xử lý diệt nấm, ký sinh trùng: Sử dụng 1kg/1.600m3 nước, trường hợp nhiều xữ lý 2 lần cách nhanh 8h

- Xử lý đánh bay Biofilm, nhớt, bợn vách ao lắng, ao sẳn sàng: sử dụng 1,5kg/1.600m3 nước, trường hợp nhiều xữ lý 2 lần cách nhanh 8h. 

Tâm Việt hợp tác và phát triển.

BÌNH LUẬN

Bài viết khác

X