ATZ 1012

Mã sản phẩm: Extra Còn hàng
310,000 VNĐ/Gói 227G

Bản chất: Là Sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi

Công dụng:

- Phân hủy nhanh mùn bả hữu cơ, chất thải, thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo,...

- Đánh bật và phân hủy nhanh tảo đáy, v.v,... là nguyên nhân dẫn đến tôm chạy đàn, đeo thùng, đeo mé bờ,...

- Xử lý nhanh tảo độc, cạnh tranh sinh học, giúp môi trường nuôi ngày càng tốt hơn.

Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 kg

Bacillus subtilis (dòng bouladii) (min)

1 x 109 cfu/kg

Bacillus licheniformis (min)

1 x 109 cfu/kg

Chất đệm (Dextrose)

Vừa đủ 1kg

Độ ẩm (max)

10%

 

Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Dextrose

Hướng dẫn sử dụng:

- Tháng 1 và 2: Sử dụng  100 – 227g/10.000 m3 nước, 7 ngày sử dụng 1 lần.

- Tháng 3 và 4 hoặc ao nuôi bị ô nhiễm nặng, các chất hữu cơ lơ lửng trong nước nhiều: Sử dụng 227 - 350g /5.000  - 8.000m3 nước, 7 ngày sử dụng 1 lần.

- Đối với những ao nuôi theo mô hình ít thay nước hoặc không có điều kiện thay nước: Sử dụng 200g /3.000 – 5.000 m3. Định kỳ 1 tuần 1 lần.

* Cách sử dụng: Hòa sản phẩm với nước sạch rồi tạt đều xuống ao nuôi.

Bình luận

X