Thạch TCBS

Mã sản phẩm: TV-G6
Liên hệ

TCBS agar được sử dụng cho phân lập chọn lọc vibrio gây dịch tả và vibrio parahaemolyticus từ nhiều mẫu lâm sàng và nghiên cứu. Các loài Vibrio được công nhận rộng rãi nhất đối với vai trò của chúng trong nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, và dịch tả ở người, và bệnh tiêu chảy bởi loài V. parahaemolyticus là quan trọng trên thế giới. Tất cả loài Vibrio gây bệnh ngoại trừ Vibrio hollisae, sẽ phát triển trên TCBS agar.

Công thức đầu tiên của môi trường này được phát triển bởi Nakanishi sau đó được cải tiến bởi Kobayashy và cộng sự cho phân lập chọn lọc các loài Vibrio gây bệnh.

Thành phần của TCBS agar

Sucrose 20.0 gm
Dipeptone 10.0 gm
Sodium Citrate 10.0 gm
Sodium Thiosulfate 10.0 gm
Sodium Chloride 10.0 gm
Yeast Extract 5.0 gm
Oxbile (Oxgall) 5.0 gm
Sodium Cholate 3.0 gm
Ferric Citrate 1.0 gm
Bromothymol Blue 0.04 gm
Thymol Blue 0.04 gm
Agar 15.0 gm

Công dụng:

– Nuôi cấy, định lượng và phân tích Vibrio.

– Hỗ trợ việc quản lý và phân tích các rủi ro có thể xảy ra trong ao nuôi

 

Đọc kết quả trên TCBS agar

Hình thái khuẩn lạc điển hình trên TCBS agar như sau:

Vi khuẩn Đặc điểm
Vibrio cholera Khuẩn lạc vàng phẳng, đường kính 2-3 mm
Vibrio alginolyticus Khuẩn lạc vàng lớn
Vibrio fluvialis, Vibrio vulnificus Khuẩn lạc vàng hoặc trắng mờ
Vibrio parahaemolyticus Khuẩn lạc không màu với trung tâm màu xanh
Pseudomonas, Aeromonas Khuẩn lạc màu xanh nước biển
Enterobacteria or others Khuẩn lạc trong suốt nhỏ

Bảo quản : ở nhiệt độ lạnh

 

Bình luận

X