Viba Clearn

Mã sản phẩm: Extra
Liên hệ

VIBA CLEAR

Bản chất: Là Sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi

 

Công dụng:

 VibarClear là dạng sát trùng phổ rộng có khả năng phóng thích hoạt chất diệt khuẩn qua các lớp hữu cơ, bio film, Chất nhầy,... để tiêu diệt mầm bệnh như Vibrio sp, virus, nấm ngoại ký sinh trùng parasite,...

Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 kg

Triple salt (Potassium peroxymonosulfate)

250g

Malic acid

 50g

Sodium chloride

 7,5g

Sulfamic acid

 q.s.

Sodium hexametaphosphate

 q.s.

Sodium dodecylbenzensulfonate

 q.s.

Lemon micron (dried lemon peel)

 q.s.

Food Red No.2

 q.s.

Chất đệm vừa đủ

1.000g

 

Hướng dẫn sử dụng:

Xử lý trước khi thả giống: Sử dụng 1kg cho 3.000m3 nước ao nuôi

- Giảm độ nhớt (do nhiễm bẩn, bọt): 1 kg/ 5.000 m3 nước, dùng 7 - 15 ngày/ lần.

Bình luận

X