AQUAMIN

Mã sản phẩm: -
Liên hệ

AQUAMIN
KHOÁNG LỘT XÁC – MAU CỨNG VỎ

THÀNH PHẦN:

  • Ca (dạng CaO), CaCO3 (min –max)                  30 – 45%
  • K (dạng K2O) (min – max)                                 0,1 – 1%
  • P (dạng P2O5) (min – max)                                1 - 4%
  • Mg (dạng MgSO4) (min – max)                          1 – 3%
    Chất đệm CaCO3 vừa đủ                                    100%

CÔNG DỤNG

- Cung cấp khoáng chất cho ao nuôi dạng Ca2+, K+, Mg2+, giúp tôm hấp thu tốt khi lột xác để cứng vỏ nhanh.

- Cung cấp muối khoáng trong suốt quá trình nuôi, giúp duy trì sự cân bằng khoáng chât trong ao nuôi

- Tăng cường và làm giàu khoáng chất cho nước giúp cải thiện chất lượng nước đối với ao đang nhiễm phèn sắt và phèn lạnh.

- Giúp tảo duy trì và ổn định màu nước, ổn định các thông số môi trường

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng tốt nhất từ 20 – 22h đêm

Định kỳ: sử dụng 2 – 3kg/1.600m3, tôm nhỏ định kỳ 5 - 7 ngày/ lần, tôm lớn 3 - 5 ngày/ lần có thể tăng liều khi thấy tôm lột xác đồng loạt.

Tôm chậm lột xác, không bóng vỏ, vỏ mỏng: sử dụng 3 – 5kg/1.600mđành liên tục 2 – 3 ngày

Sử dụng sau khi mưa, sau khi thay nước: sử dụng 2 – 3kg/1.600m3

Giúp tôm cứng vỏ nhanh trước khi thu hoạch 8H, hoặc khi thu hoạch tôm lột nhiều: sử dụng 3 - 5kg/1.600m3

 

Bình luận

X