PREMIX 80

Mã sản phẩm: -
Liên hệ

CÔNG DỤNG

- Cung cấp khoáng chất cho ao nuôi dạng Ca2+, K+, Mg2+, giúp tôm hấp thu tốt khi lột xác để cứng vỏ nhanh.

- Cung cấp muối khoáng trong suốt quá trình nuôi, giúp duy trì sự cân bằng khoáng chât trong ao nuôi

- Tăng cường và làm giàu khoáng chất cho nước giúp cải thiện chất lượng nước đối với ao đang nhiễm phèn sắt và phèn lạnh.

- Giúp tảo duy trì và ổn định màu nước, ổn định các thông số môi trường

Bình luận

X