MASTER MIN

Mã sản phẩm: -
Liên hệ

Bản chất: Là Sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi

 

Công dụng:

- Cung cấp khoáng chất hỗ trợ tôm lột xác và cứng vỏ

- Cung cấp muối khoáng trong suốt quá trình nuôi giúp duy trì sự cân bằng khoáng chất trong ao nuôi.

- Tăng cường làm giàu khoáng chất cho nước giúp cải thiện chất Lượng nước đối với ao đang ngiễm phèn sắt và phèn lạnh

 

Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 kg

Calcium (Dạng CaCO3) (min)

270.000-300.000 mg

Magnesium (Dạng MgSO4) (min)

10.000-15.000 mg

Potassium (Dạng KCl) (min)

10.000-20.000 mg

Phosphorus (Dạng P2O5) (min)

8.000-14.000 mg

Fe (Dạng FeSO4) (min)

20-300 mg

Zn (Dạng ZnSO4) (min)

10-100 mg

Độ ẩm (max)

10%

 

Thành phần nguyên liệu: MgSO4, KCl, FeSO4, ZnSO4, P2O5, CaCO3

 

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa tan vào nước rồi tạt xuống nước ao.

- Trước khi thả giống: 3 - 5 kg/1.000 m3 nước

- Định kỳ trong quá trình nuôi: Dùng 1-2 kg/1.000 m3 nước, 3-5 ngày/lần trong suốt vụ nuôi.

Bình luận

X