BALANCE

Mã sản phẩm: -
Liên hệ

BALANCE

THAN TRE NANO HOẠT TÍNH - SiO2 - EDTA

 • Khử độc, hoá chất tồn dư, dư lượng, khử độc NH3, NO2, H2S
 • Khử phèn, kim loại nặng, phân giải nước ngầm
 • Làm sạch, giảm đục phù sa, Tăng Oxy hoà tan, tăng năng suất nuôi

 

Thành phần:

-     Carbon Active

 

50%

-     SiO2

30%

-     Al2O3

5%

-     EDTA

5%

-     Chất đệm (CaCO3) vừa đủ

100%

Công dụng:

 • Hấp thu hiệu quả khí độc NH3, NO2, H2S sinh ra trong ao nuôi tôm cá.
 • Làm sạch và cải thiện chất lượng nước trong ao nuôi tôm, gia tăng Oxy hoà tan.
 • Hấp thu phèn, kim loại năng, dư lượng, tồn dư hoá chất tích luỹ trong đất, nước ngầm.
 • Sản phẩm chuyên dùng cho khu vực ao nuôi sử dụng nước ngầm, nước cũ, nước tuần hoàn

Liều dùng và cách sử dụng:

 • Xữ lý ban đầu trước khi thả tôm đối với nguồn nước ngầm: sử dụng 1 – 2kg/1.600m3, lúc 9h sáng hoặc 15h,00.
 • Xữ lý ban đầu với nguồn nước lấy ngoài tự nhiên (không phải nước ngầm): sử dụng 0,5 – 1kg/1.600m3, lúc 9h sáng hoặc 15h,00.
 • Xử lý định kỳ trong quá trình muôi: sử dụng 0,5 – 1kg/1.600m3, lúc 9h sáng hoặc 15h,00.
 • Ngưng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch: Không

Bình luận

X