BENTHOS X9

Mã sản phẩm: -
Liên hệ

BENTHOS X9

CẢI TẠO - PHỤC HỒI - KHOÁNG HÓA NỀN ĐÁY AO

THÀNH PHẦN: Trong 1 kg

Phosphorus (P205, min).........3.000 mg

Silicon dioxide (SiO2, min)...... 5.000 mg

Calcium (CaCO3, min)......10.000 mg

Độ ẩm (max)......................10%

Chất đệm (vừa đủ). 1.000 g

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Hòa tan với nước, tạt đều khắp ao

- Cải tạo ao: Sử dụng 50 - 100 kg/1.000 m², rải đều khắp ao trướC khi lấy nước, giúp giải phóng độc tố đáy ao, giảm thoái hóa và làm giàu khoáng chất cho ao nuôi.

Giải độc trước khi thả tôm: Sử dụng 2 - 3 kg/3.000 m³, tạt đều khắp ao

Đinh kỳ: Sử dụng 3 - 5 kg/3.000m², rải đều khắp ao lúc 3h chiều.

Bình luận

X