DEO CURB

Mã sản phẩm: - Còn hàng
320,000 VNĐ/Gói 1 kg

Bản chất: Là Sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi

 

Công dụng:

- Hấp thu các khí độc NH3 trong ao nuôi thủy sản.

- Cải thiện chất lượng nước ao nuôi

 

Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 kg

Saponin (từ  100% bột cây Yucca schidigera) (min)

15%

Độ ẩm (max)

10%

Kháng sinh, chất cấm

Không có

 

Thành phần nguyên liệu: 100% bột cây Yucca schidigera

 

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa sản phẩm với 20 lít nước rồi tạt xuống ao nuôi

- Tôm thương phẩm

- Hòa sản phẩm với 20 lít nước rồi tạt xuống ao nuôi

- Định kỳ: 500g/2.000-3.000m3 nước, 7 ngày/lần

- Khi ao nuôi có khí độc cao: 500g/ 1.000-2.000m3 nước.

Cá giống: sử dụng 500g/2.000 – 3.000m3 nước, 7 ngày 1 lần

Cá thương phẩm: sử dụng 500g/ 3.000 – 5.000m3 nước, 7  - 10 ngày 1 lần

Bình luận

X