AQUA CLEAR

Mã sản phẩm: -
Liên hệ

AQUA CLEAR
TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NƯỚC, LÀM SÁNG NƯỚC, GIẢM BỌT DƠ, TĂNG OXY HOÀ TAN

  • PHÂN GIẢI TỒN LƯU HOÁ CHẤT, KHỬ TỒN DƯ CHLORINE
  • HẤP THU ĐỘC TỐ KHI TẢO TÀN
  • HẤP THU KIM LOẠI NẶNG, PHÈN, Fe2+

Thành phần: Sodium thiosulphate, Sodium lauryl sulphate, Ethylen Diamine Tetraceric Acid

Công dụng:

Khử chlorine, khử dư lượng và hoá chất tồn sư sử dụng trong ao tôm, Giảm sốc cho tôm khi dùng hoá chất diệt khuẩn

Làm sạch nước ao nuôi, giảm độ nhớt và váng bọt, váng vàng trên mặt nước, khử phèn, kim loại nặng có trong ao nuôi

Tăng Oxy trong nước, đặc biệt giảm phát sáng trong nước.

Hướng dẫn và lợi ích khi sử dụng:

  • Giảm sốc khi tảo chết đột ngột: sử dụng 1 – 2 lít/1.000m3, tạt đều khắp ao lúc 18h,000
  • Giảm sốc cho tôm khi sử dụng hoá chất: sử dụng 2 – 3 lít/1.000m3, sau khi sử dụng hoá chất 6 – 8h
  • Giảm độ nhớt, váng bọt, tăng thoáng hoá mặt ao: sử dụng 1 – 2lít/1.000m3, định kỳ 2 – 3 ngày/lần
  • Trị phát sáng nước: sử dụng 3 – 5 lít/1.000m3, sử dụng lúc 11 – 13h trưa, trời nắng, 2 ngày liên tục.

Nên sử dụng định kỳ 7 – 10 ngày 1 lần với liều lượng 2 – 3 lít/1.000m3 để tăng cường chất lượng nước.

 

Bình luận

X