DEO3

Mã sản phẩm: - Còn hàng
365,000 VNĐ/Chai 1 Lít

Bản chất: Là Sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi

Công dụng:

- Hấp thu các khí độc NH3 trong ao nuôi thủy sản.

- Cải thiện chất lượng nước ao nuôi

Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít

Saponin (từ   dịch chiết cây Yucca schidigera) (min)

2%

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100%

 

Thành phần nguyên liệu: dịch chiết cây Yucca schidigera, nước cất

 

Hướng dẫn sử dụng:

Tôm thương phẩm

- Hòa sản phẩm với 20 lít nước rồi tạt xuống ao nuôi

- Định kỳ: 500 ml/2.000-3.000m3 nước, 7 ngày/lần

- Khi ao nuôi có khí độc cao: 500 ml/ 1.000-2.000m3 nước.

Cá giống: sử dụng 500ml/2.000 – 3.000m3 nước, 7 ngày 1 lần

Cá thương phẩm: sử dụng 500ml/ 3.000 – 5.000m3 nước, 7  - 10 ngày 1 lần

Bình luận

X