ECO SOIL

Mã sản phẩm: -
Liên hệ

ECO SOIL

Cải tạo & phục hồi môi trường như mới

Chỉ tiêu chất lượng: trong 1 kg

  • Silicon Dioxide (dạng SiO2): min            45%
  • Magesium Oxit (dạng MgO): min            5%
  • Aluminum Oxide (dạng Al2O3): min        8%
  •  Chất điệm là hổn hợp các acid hữu cơ (acid lactic, acid benzoit, acid propoinite, Loenardite,…) vừa đủ 1kg

Thành phần nguyên liệu: Silica, MgO, Leonardite, các Acid hữu cơ, Acid lactic, acid benzoit, acid propoinite.

Công dụng:

  • Phân giải và đào thải, hấp thu các ô nhiễm hữu cơ xảy ra trong quá trình nuôi tôm kích thích vi sinh vật có lợi phát triển, giảm căng thẳng cho tôm khi môi trường bị ô nhiễm hữu cơ (nguyên nhân chính tôm chạy đàn, nhớt đáy, bơn đáy,…)
  • Cải tạo và phục hồi lại ao nuôi bị thoái hóa do sử dụng hóa chất, phân bón hóa học, kháng sinh và thâm canh nhiều vụ, không được cải tạo lại.
  • Tiết ra hoạt chất sinh học giúp làm tan và hấp thu kim loại nặng, giải phóng khoáng trung và vi lượng, cải thiện lại môi trường theo hướng tích cực, giảm thiểu rũi ro dịch bệnh.

Hướng đẫn sử dụng: Hòa tan với nước, tạt đều khắp ao

  • Cải tạo ao: sử dụng 0,5 - 1kg/1.000m3, rải đều khắp ao, sẽ giúp giải phóng độc tố đáy ao, giảm thoái hóa và phục hồi dinh dưỡng cho ao .
  • Giải độc trước khi thả tôm: sử dụng 0,5 - 1kg/3.000m3, hòa tan với nước, tạt đều khắp ao lúc 3h chiều.
  • Định kỳ: Sử dụng 0,5 - 1kg/3.000m3, hòa tan với nước, tạt đều khắp ao lúc 3h chiều.

Cho cá giống và thương phẩm: Sử dụng 1kg cho 5.000 – 1.000m3, 15 – 20 ngày/ lần

Bình luận

X