Hợp chất hữu cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng và sinh lý tôm thẻ chân trắng

23/12/2021

Choline có thể ảnh hưởng đáng kể đến hàm lượng sinh hóa trong huyết thanh như chất béo trung tính và cholesterol ở động vật thủy sản.

Nghiên cứu mới đây cho thấy Choline Chloride có tác dụng tăng cường chuyển hóa, kích thích tăng trưởng và đóng vai trò quan trọng trong quá trình oxy hóa trên tôm thẻ chân trắng.

Choline như một thành phần cấu trúc của phosphatidylcholine và acetylcholine, tiền chất của methionine và betaine là một chất dinh dưỡng giống như vitamin và có nhiều chức năng chuyển hóa, sinh lý ở động vật thủy sản. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng choline có thể ảnh hưởng đáng kể đến hàm lượng sinh hóa trong huyết thanh như chất béo trung tính và cholesterol ở động vật thủy sản. 

Thiếu choline có thể làm giảm bài tiết lipoprotein ở gan, dẫn đến tích tụ quá nhiều lipid trong gan. Hơn nữa, choline trong chế độ ăn có thể điều chỉnh hệ thống chống oxy hóa để giảm thiệt hại do oxy hóa ở cá chép và cá rô phi. Nồng độ lipid gan và chỉ số gan tụy cao hơn ở tôm sú (P. Monodon) thiếu choline. Protein thô toàn thân cũng cao hơn ở tôm sú được cho ăn với hàm lượng 4000 và 7000 mg/kg choline.

Để xác định phản ứng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với các mức choline khác nhau trong khẩu phần, tôm thẻ chân trắng (1,75 ± 0,09 g) được cho ăn sáu khẩu phần bán tinh sạch bổ sung 0 (đối chứng), 2000, 4000, 6000, 8000 và 12.000 mg/kg choline chloride trong tám tuần. Hiệu suất tăng trưởng, thành phần toàn bộ cơ thể, đặc điểm huyết thanh và chỉ số chống oxy hóa gan tụy được đánh giá.

Kết quả cho thấy tôm được cho ăn 6000 mg/kg choline clorua trong khẩu phần thu được lượng protein thô toàn thân tối đa, cao hơn đáng kể so với tôm được cho ăn với 12.000 mg/kg choline trong khẩu phần. 

Tổng lượng cholesterol trong huyết thanh của tôm được cho ăn 6000 mg/kg choline trong khẩu phần cao hơn ở tôm được cho ăn 4000 mg/kg choline. Choline trong chế độ ăn làm giảm đáng kể hàm lượng malondialdehyde, superoxide dismutase và hoạt động của glutathione peroxidase trong gan tụy của tôm.  Tôm được cho ăn 6000 mg/kg clorua choline trong khẩu phần, chuyển hóa glycerophospholipid cao hơn so với tôm được bổ sung 0 mg/kg choline clorua trong chế độ ăn.

Sự biểu hiện của trypsin-1-giống như con đường tiêu hóa và hấp thụ protein được điều chỉnh giảm đáng kể ở tôm được cho ăn 12.000 mg/kg clorua choline trong khẩu phần. Trypsin là một protease tiêu hóa quan trọng chủ yếu tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn, thủy phân và hoạt hóa các hợp tử. So với tôm được cung cấp 6000 mg/kg choline clorua trong khẩu phần, sự biểu hiện của giống trypsin-1 được điều chỉnh giảm trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ protein ở nghiệm thức cung cấp 12.000 mg/kg choline trong khẩu phần. Do đó, bổ sung 12.000 mg/kg choline trong khẩu phần có thể ức chế bài tiết trypsin, làm giảm hàm lượng protein thô toàn cơ thể

Trong nghiên cứu này, không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về chất béo trung tính trong huyết thanh giữa tất cả các nhóm điều trị, trong khi tổng lượng cholesterol trong huyết thanh ở tôm cho ăn 6000 mg/kg choline cao hơn đáng kể so với tôm cho ăn 4000 mg/kg choline.

Nghiên cứu thực hiện trên tôm thẻ chân trắng. Ảnh minh họa.

So với tôm được cho ăn 0 mg/kg choline, phosphatidylcholine (lecithin) được điều chỉnh giảm ở tôm được cho ăn 6000 mg/kg choline. Do đó, choline có thể làm giảm hàm lượng phosphatidylcholine trong tôm thẻ chân trắng dẫn đến giảm hàm lượng lipid trong huyết cầu. So với tôm được cho ăn theo chế độ cơ bản, lượng choline huyết thanh thấp hơn đáng kể ở tôm được cho ăn 6000 mg/kg choline chloride

Chế độ ăn choline làm giảm tác hại oxy hóa của tôm thẻ chân trắng, trong khi choline quá mức có thể ức chế quá trình tiêu hóa protein, giảm sự lắng đọng protein và giảm lượng protein thô toàn cơ thể ở tôm.  Dựa trên kết quả tăng trọng và giảm quá trình peroxy hóa lipid, cung cấp choline với nồng độ 1082 mg/kg trong khẩu phần có thể đáp ứng sự phát triển bình thường của tôm thẻ chân trắng, nhưng nồng độ 2822 mg/kg choline tổng số có thể làm giảm thiệt hại do peroxy hóa ở gan tụy.

Nguồn: Maoxian Huang et al (2020). Growth, Metabolite, Antioxidative Capacity, Transcriptome, and the Metabolome Response to Dietary Choline Chloride in Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei, x-mol, 30/11/2020

Nguồn:Tép Bạc

BÌNH LUẬN

Bài viết khác

X